5/5 - (2 bình chọn)

Quá trình duyện khuân mẫu chuông trước ngày đúc

Quá trình duyện khuân mẫu chuông trước ngày đúc
Quá trình duyện khuân mẫu chuông trước ngày đúc
Quá trình duyện khuân mẫu chuông trước ngày đúc
Quá trình duyện khuân mẫu chuông trước ngày đúc

Quá trình đúc chuông tại chùa

Quá trình đúc chuông tại chùa
Quá trình đúc chuông tại chùa
Quá trình đúc chuông tại chùa
Quá trình đúc chuông tại chùa

Khâu làm nguội chuông

Khâu làm nguội chuông
Khâu làm nguội chuông

Hoàn thiện chuông

Hoàn thiện chuông
Hoàn thiện chuông

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *