Làm sao để mua hàng/đặt hàng trên website và đặt hàng trực tiếp

Tại cơ sở Đúc Đồng Bảo Long hỗ trợ tối đa tất cả các tính năng bao gồm đặt hàng trực tiếp và đặt hàng online.

I. HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

1. Đặt hàng online

Bước 1: Tìm sản phẩm bạn cần mua bằng một trong những cách sau:

+ Cách 1: Tìm kiếm sản phẩm từ các danh mục được chia sẵn