Đúc Tượng Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thanh Tru Dát Vàng 9999

Liên hệ

 • Tên sản phẩm: Tên: Đúc tượng đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tru dát vàng 9999
 • Chất liệu: đúc bằng đồng đỏ dát vàng 9999
 • Kích thước: cao 1m17
 • Trọng lượng: khoảng 220kg
Rate this product

Đúc tượng đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tru dát vàng 9999

 • Tên sản phẩm: Tên: Đúc tượng đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tru dát vàng 9999
 • Chất liệu: đúc bằng đồng đỏ dát vàng 9999
 • Kích thước: cao 1m17
 • Trọng lượng: khoảng 220kg
Đúc tượng đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tru dát vàng 9999
Đúc tượng đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tru dát vàng 9999
 • Màu sắc: màu đồng đỏ, vàng.
 • Hình dáng: tượng Hòa Thượng đang ngồi thiền, niệm kinh.
 • Sản xuất: pho tượng đồng truyền thần Hòa Thượng bằng đồng được đúc thủ công và dát vàng tại xưởng.
 • Đây là pho tượng đồng truyền thần được sáng tác dựa theo tư liệu ảnh ban đầu của nhà chùa cung cấp.

Hình ảnh đúc tượng đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tru dát vàng 9999

Đúc tượng đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tru dát vàng 9999
Đúc tượng đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tru dát vàng 9999
Đúc tượng đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tru dát vàng 9999
Đúc tượng đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tru dát vàng 9999
Đúc tượng đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tru dát vàng 9999
Đúc tượng đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tru dát vàng 9999
Đúc tượng đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tru dát vàng 9999
Đúc tượng đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tru dát vàng 9999
Đúc tượng đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tru dát vàng 9999
Đúc tượng đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tru dát vàng 9999
Đúc tượng đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tru dát vàng 9999
Đúc tượng đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tru dát vàng 9999
Đúc tượng đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tru dát vàng 9999
Đúc tượng đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tru dát vàng 9999
Đúc tượng đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tru dát vàng 9999
Đúc tượng đại trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tru dát vàng 9999

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đúc Tượng Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thanh Tru Dát Vàng 9999”