Sdt web : 0836122222
Email: dodonglocnam1102@gmail.com
Bên em có 3 cơ sở
Cơ sở 1: Đường 57A – thị trấn lâm – ý yên – Nam định
Cơ sở 2: Khu Công nghiệp – thị trấn Lâm – Ý Yên – Nam Định
Cơ sở 3: 435 Giải Phóng- Hà Nội

Xưởng sản xuất: Đường 57B- thị trấn lâm- ý yên – nam định